AUDYT ENERGETYCZNY


Audyt energetyczny to profesjonalna ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć w celu racjonalnego zużywania energii. Audyt zaleca konkretne rozwiązanie techniczne i organizacyjne w połączeniu z analizą ekonomiczną.
INVESTPROMOTION oferuje pakiet usług w zakresie audytu energetycznego, który zawiera:
● audyt kompleksowy w zakresie wszystkich mediów energetycznych – energia
elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, sprężone powietrze
● audyt elektroenergetyczny, który:
- sprawdza gotowość skorzystania z zasady TPA – inwentaryzacja układu
pomiarowego i przyłącza,
- identyfikuje zużycie energii elektrycznej,
- analizuje i ocenia zużycie energii elektrycznej za okresy minione,
- analizuje i ocenia zużycie energii elektrycznej przez poszczególne
odbiory energochłonne,
- przedstawia konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne w celu
zmniejszenia kosztów energii elektrycznej.
● audyt termomodernizacyjny - jest dokumentem zawierającym analizę techniczno-
ekonomiczną poprawy stanu energetycznego budynku. Określa zakres, oraz parametry
techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zmniejszającego:
• koszty ogrzewania budynku
• koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej
• koszty wentylacji i klimatyzacji.
Wskazuje rozwiązania optymalne jakie przeprowadzić pod względem technicznym, aby
przyniosły najwyższe korzyści ekonomiczne.

Zakres każdego audytu ustalany jest z Klientem indywidualnie.