DANE REJESTROWE


Nr KRS : 0000086733

Kapitał zakładowy : 6.825.000 PLN

Koncesja na obrót Energią Elektryczną : Decyzja Prezesa URE Nr. OEE/644/20583/W/2/2011/KJu Data ważności : do dnia 31 grudnia 2030 roku.