MOTYWACJA

Celem INVESTPROMOTION jest stały wzrost wartości rynkowej Spółki. Dążymy do tego aby nasz sukces oparty był na zadowoleniu klientów.
Motywacja Naszej Spółki oparta jest na następujących fundamentach:

●         tworzenie wartości dodanej poprzez racjonalne wykorzystanie synergii pomiędzy energią elektryczną i usługami energetycznymi,
●         wzroście wartości Spółki opartym na kryteriach zyskowności,
●         oferowaniu rozwiązań dla Klienta opartych na wartości dodanej,
●         ciągłe dążenie do poprawy efektywności działania,
●         dostosowywanie oferty do zmieniających się warunków rynkowych,
●         ścisłym powiązaniu prowadzonej działalności z zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego,
●         zaangażowanie, wysokie wymagania i spójność jako wiodące wartości.