SPRZEDAŻ TPA


SPRZEDAŻ TPA
Bazując na koncesji na obrót energią elektryczną INVESTPROMOTION oferuje dostawy energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców końcowych, od dużych przedsiębiorstw
i instytucji samorządowych do drobnych firm. Oferujemy Klientowi obsługę kompleksową etapowo:
● analizujemy profil jego zużycia,
● analizujemy aspekty techniczne i ekonomiczne odbioru,
● przygotowujemy ofertę podstawową,
● negocjujemy ofertę z klientem tak aby spełniała jego oczekiwania,
● kontynuujemy współpracę z klientem po podpisaniu umowy sprzedaży,
● reprezentujemy klienta w procesie zmiany sprzedacy.
Kompleksowa obsługa powoduje:
● redukcję kosztów
● usprawnienie procesu rozliczeń
● usprawnienie technologii przy użytkowaniu energii elektrycznej
o rynki zagraniczne co pozwoli spółce na dalszy rozwój działalności handlowej w obszarze energetyki.