SYNERGIA


INVESTPROMOTION jest nie tylko sprzedawcą energii elektrycznej. Działalność spółki skoncentrowana jest na energii elektrycznej ale aktywnie uczestniczy także w sektorze energii cieplnej, gazie ziemnym i odnawialnych źródłach energii.
Spółka rozwija swoją działalność w obszarze energetyki na zasadzie handlu bezpośredniego mediami energetycznymi, świadczenia usług energetycznych w powiązaniu z generalną zasadą racjonalnego gospodarowania energią. Zasada ta ma przyczynić się do spełnienia podstawowych zadań postawionych przed energetyką- optymalnemu wykorzystaniu zasobów przy zapewnieniu dostaw energii odbiorcy i ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Kompleksowe doradztwo energetyczne dla Klienta w zakresie gospodarowania mediami energetycznymi pozwala przygotować dla Klientów ( przedsiębiorstwa, gminy, instytucji, odbiorcy indywidualnego) ofertę dedykowaną obejmującą energię elektryczną, cieplną, gaz ziemny, wodę.