ZARZĄD


Od wielu już lat doświadczamy postępującego wzrostu kosztów użytkowania mediów energetycznych. Ten niezaprzeczalny fakt spowodowany jest głównie wzrostem cen surowców energetycznych a także obciążeniem spowodowanych wzrostem wymagań ekologicznych, dotyczy to szczególnie ceny końcowej energii elektrycznej. Proekologiczna polityka Unii Europejskiej będzie jeszcze bardziej te koszty podnosić w latach następnych.
Można jednak ograniczać wzrost kosztów mediów energetycznych prowadząc racjonalną gospodarkę nimi co jest nadrzędnym zadaniem naszej firmy. Zapewniamy kompleksową obsługę Klienta dzięki profesjonalnym działaniu opartym na dużym doświadczeniu i wiedzy naszych specjalistów z zakresu energetyki.
Współpraca z INVESTPROMOTION to wysokie standardy, profesjonalizm i fachowość.
Swoją ofertę kierujemy do dużych i małych firm, do jednostek samorządowych i instytucjonalnych.
Zapraszam do współpracy

Z wyrazami szacunku,
Podpis

Jacek Urbańczyk